top of page

ข้อกำหนดเงื่อนไขและการขาย

1. ข้อกำหนดเบื้องต้น
2.การสั่งซื้อ
3.การจัดส่ง
4. ผลิตภัณฑ์
5. การคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อ
6. การรับประกันสินค้า
7. การใช้และการใช้เว็บไซต์นี้
8. ความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
9. การชำระเงิน
10. เหตุสุดวิสัย
11. การสื่อสาร
12. เงื่อนไขทางกฎหมายทั่วไป
13. กฎหมายบังคับใช้สัญญา

bottom of page