top of page

การจัดส่งสินค้า

สินค้าจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย บริการขนส่งเอกชนต่างๆ ทั่วไทย มอเตอร์ไซค์ รถทัวร์ หรือนัดรับหน้าบ้าน รายการจะถูกบรรจุอย่างถูกต้องก่อนจัดส่งเสมอ
ถ้าส่งของทางไปรษณีย์ไทยจะใช้เวลากี่วันถึงจะได้รับของคะ?
ในกทม.2-3วัน
พื้นที่อื่นๆ 4-10 วัน
ด่วน EMS* ใช้เวลา 2-3 วัน
หมายเหตุ: การจัดส่งขึ้นอยู่กับที่ทำการไปรษณีย์ สถานที่เดียวกัน หากใหญ่กว่านั้น ที่ทำการไปรษณีย์จะส่งจดหมายพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการรับพัสดุใหม่
ระยะเวลาการส่งมอบ หากส่งมอบรถจักรยานยนต์ภายใน 1 วันนับจากวันหมดอายุ
ระยะเวลาจัดส่ง 2-3 วัน หากขนส่งเอกชนในอเมริกา
ระยะเวลาจัดส่ง 1-2 วัน เมื่อขนส่งคอนกรีตเสริมเหล็ก

bottom of page