top of page

จำหน่าย ถังขยะ Dustbinbin

รับออกแบบ จำหน่าย บรรจุภัณฑ์ลังพลาสติก ตะแกรงพลาสติก ตะกร้าพลาสติก ราคาไม่แพงเรามีสติ๊กเกอร์ติดถังแยกประเภทขยะ และมีบริการสกรีนให้ด้วย จัดส่งทั่วไทย โดยทีมงานมืออาชีพ ขอขอบพระคุณลูกค้าทั่วประเทศที่ให้โอกาส ชินเตอร์ได้บริการท่าน ขอบคุณอีกครั้งครับ ถังขยะเซ็นเซอร์ ถังขยะสแตนเลส 4 ช่อง ถังขยะ dustbinbinขายส่งถังขยะ จากโรงงานโดยตรง หน่วยงานรัฐเลือกใช้มากที่สุด หนา ได้มาตรฐาน ISO ราคาส่งแสนถูก มีถังขยะทุกประเภท/หลายสี ถังขยะเทศบาล , ถังขยะอบต. ถังขยะ รัฐบาล-เอกชน

ถังขยะ

รายละเอียดของถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุ 240 ลิตร ลักษณะทั่วไป - เป็นถังรองรับขยะมูลฝอยและฝามีช่องทิ้งแบบเทอร์โบ ชนิดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) - มี 2 ล้อ พร้อมสลักล็อคภายในตัวล้อ เพื่อป้องกันการหลุดออกจากแกนถังขยะขณะเคลื่อนที่ - มีลักษณะทรงสูงและสอบ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดวางในพื้นที่ที่จ ากัด ขนาดความจุ - เป็นถังพลาสติกมีความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร - สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 110 กิโลกรัม โครงสร้างตัวถัง - น้ าหนักตัวถังพร้อมฝาประกอบล้อไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม * ความสูงตั้งแต่ส่วนล่างของถังรวมฝาถัง ไม่น้อยกว่า 1,220 มิลลิเมตร * ความสูงเฉพาะตัวถัง ไม่น้อยกว่า 980 มิลลิเมตร * ความกว้างของถังด้านหน้า ไม่น้อยกว่า 570 มิลลิเมตร * ความกว้างของถังด้านข้างถึงขอบหู ไม่น้อยกว่า 730 มิลลิเมตร ฝาถัง - มีที่จับสามารถปิด-เปิดได้สะดวก และมีช่องส าหรับทิ้งขยะได้โดยไม่ต้องเปิดฝาถังและมีบาน สวิงปิด-เปิดอัตโนมัติ (Automatic Close) ขนาดความกว้างของช่องทิ้งขยะไม่น้อยกว่า 350 มิลลิเมตร และมีความสูงไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร สีของถังและฝาถัง - สีเขียว (ตัวถังและฝาเป็นสีเดียวกัน) จ านวน 600 .ใบ - ผิวของตัวถังเรียบ ไม่ด้านไม่บิดงอ สามารถพิมพ์สัญลักษณ์หรือโลโก้โดยวิธีซิ้ลสกรีน ชนิดรีดร้อน หรือติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวถังได้ ส่วนที่เคลื่อนที่ - ล้อยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 195 มิลลิเมตร ขอบล้อท าด้วยไนล่อนมีสลักล็อค - เพลาเป็นเหล็กเหนียวผิวชุบแข็ง มีลักษณะกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ลักษณะพิเศษ - มีสันสามเหลี่ยมบริเวณขอบปากด้านหน้าถังขยะ ไม่น้อยกว่า 3 อัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและ สามารถใช้กับเครื่องยกเทขยะมาตรฐานทั่วไป - ขอบปากถังด้านหน้าเป็นแบบขั้นบันได 2 ขั้น เพื่อเสริมความแข็งแรงของปากถัง - ด้านล่างขอบปากถังด้านหน้าฉีดขึ้นรูปแบบรวงผึ้ง หรือรูปข้าวหลามตัดเพื่อเสริมความแข็งแรง ของปากถัง ช่วยให้ตัวถังมีความปลอดภัยสูงและมีอายุการใช้งานนาน - ผิวภายในเรียบเพื่อเทขยะง่าย ไม่มีสิ่งตกค้างและสะดวกในการท าความสะอาด - ผลิตโดยระบบฉีด (Injection) ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา - เม็ดพลาสติกที่น ามาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ 100% สามารถน ากลับมารีไซเคิลเพื่อช่วย รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม - มีอักษรนูน (emboss) เป็นตัวหนังสือ ทม.แสนสุข เพื่อป้องกันถังขยะสูญหายหรือเพื่อป้องกัน มิให้น าถังขยะไปใช้ส่วนบุคคล ซึ่งไม่สามารถลบออกด้วยมือหรือน้ ายาใดๆ ได้

หมวดหมู่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ บ้านโคกดี ตำบล บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 31000 

อีเมล dustbin@gmail.com

เบอร์ 0622309209

bottom of page